Fáilte Romhaibh Go Léir

Fearaimíd céad míle fáilte romhat go Gaelscoil Charraig Uí Leighin. Tá súil againn go dtabharfaidh an suíomh seo deis do leanaí, tuismitheoirí, iar scoláirí, múinteoirí agus pobal na scoile ó chian agus ó chóngar, tamall a chaitheamh linn agus sinn ag taisteal le chéile, go sona sásta ar thóir an eolais agus na foghlama.

Bí inár dteannta ar an dturas iontach seo.


Ré Nua i Stair na Gaelscoile 

Ar an séú lá fichead de mhí Lúnasa 2021 faoi theas deas ghrian na maidine, d’oscail an Príomhoide Séamus de Lóndra agus an Príomhoide  Feidhmeannach Siobhán Ní Chuana geataí na scoile nua den chéad uair. Ardaíodh bratach  na hÉireann agus brat na scoile.  Shiúil isteach páistí a bhí sceitimíneach agus bródúil agus gan dabht  beagán neirbhíseach. Gach aon pháiste ag súil leis an scoil nua a fheiscint agus bualadh lena múinteoir nua.

Scoil iontach, gheal, spásúil le ceithre sheomra fichead ranga agus deich seomra achmhainne, halla fada fairsing le stáitse, leabharlann, oifigí agus a thuilleadh nach iad anois againn, gan trácht ar spáis clóis agus páirce. Níl aon dabht ach gur “aoibhinn beatha an scoláire” i nGaelscoil Charraig Uí Leighin.

Caithfear buíochas a ghabháil le Boird Bainistíochta, foireann na scoile, coistí cairde, coiste forbartha, tógálaithe, altairí ,Bord Oilliúna Oideachais Chorcaí agus thar aon duine eile lenár n-iar Phríomhoide Bríd Úna as an bhfís a bhí aici le haghaidh na scoile nua agus an éacht oibre a rinne sí thar na blianta.

“Aoibhinn beatha an scoláire
Bhíos ag déanamh léinn
Is follas díbh, a dhaoine
Gur dó is aoibhne in Éirinn.”
(Ní fios cé chum, 17ú aois)

Nuacht is Déanaí

An Poc ar Buile!

An Poc ar Buile!

Tháinig ár ngabhair ar ais ar cuairt chugainn is fuair an scoil go léir seans bualadh leo amuigh sa pháirc. Tháinig siad le Billy, an tAoire, is bhí na céadta cheist againn mar gheall orthu. D’fhoghlamar an-chuid faoi gabhair is …

Leigh Nios Mo

Gaelscoil Charraig Ui Leighin…ABÚ

Gaelscoil Charraig Ui Leighin…ABÚ

Dea-scéal ar fad! Bhí bua iontach ag na cailíní ón nGaelscoil i gcraobh Sciath na Scol (Roinn 1) i bPáirc Uí Chaoimh. Chuaigh gach uile pháiste ó Rang 3- Rang 6 ann chun féachaint ar foireann na scoile ag imirt …

Leigh Nios Mo

Seachtain na hEolaíochta – STEAM

Seachtain na hEolaíochta – STEAM

Bhí múinteoir Jamie thar n-ais linn an tseachtain seo agus bhí sé ag dul timpeall go dtí na ranganna le haghaidh Seachtain na hEolaiochta. Bhí na páistí ag foghlaim conas codáil a dhéanamh ag usáid ‘Scratch’ ar na hIPads. Chomh …

Leigh Nios Mo

Slán Lenár Sagairt

Slán Lenár Sagairt

Tá deireadh ré tagtha. Tar éis na blianta ag obair linn sa Ghaelscoil, bhí orainn slán a rá lenár sagairt – an tAthair Charlie agus an tAthair Pat. Bhí searmanais speisialta againn sa scoil is bhíomar go léir an-bhrónach ag …

Leigh Nios Mo

Naíonáin Bheaga 2022

Naíonáin Bheaga 2022

Tháinig na naíonáin bheaga isteach go sona sásta don chéad lá ar scoil. Shochraigh siad go léir isteach is bhí an-spórt acu ag canadh, ag imirt cluichí is súgradh lena chéile. Tá fáilte rompu go léir chuig an Ghaelscoil Charraig …

Leigh Nios Mo

Athoscailt na Scoile – 30ú Lúnasa

Athoscailt na Scoile – 30ú Lúnasa

Thángamar go léir ar ais ar scoil ar an Máirt an 30ú Lúnasa. Bhuaileamar lenár múinteoirí nua is ár gcáirde. Bhí sé go hálainn iad a fheiceáil is an nuacht ar fad ón samhradh a chloisteáil. Táimid ag súil go …

Leigh Nios Mo

Bhuamar Comórtas Gael-Linn!

Bhuamar Comórtas Gael-Linn!

Comhghairdeachas le peileadóirí na scoile ó rang a 6, a d’imir go cróga ag an gcomórtas Gael-Linn. Tar éis cluiche den chéad scoth, bhí an lá leo is bhuaigh siad an corn. Táimid go léir chomh bródúil astu. Ar aghaidh linn …

Leigh Nios Mo

Turas Scoile Rang 4

Turas Scoile Rang 4

Tá na turasanna scoile tosnaithe cheana féin! D’imigh an trí Rang 4 go dtí an t-ionad eachtraíochta sa Mardyke is bhí an-lá acu ag dreapadh is ag imirt cluichí. Brúigh anseo chun cúpla grianghraif don craic a fheiscint.

Leabhar Power!

Leabhar Power!

An bhfuil aon ceann do na leabhair seo agat sa bhaile? Ar mhaith leat é a thabhairt don leabharlann scoile? Táimid ag lorg na leabhair atá ar an liosta seo don leabharlann scoile nua scoile. Mar sin má tá cúpla …

Leigh Nios Mo

Seomra Nua do ‘Aistear’

Seomra Nua do ‘Aistear’

Tá an trí rang Naíonán Bheaga tosaithe le Aistear le déanaí. Tá seomra álainn Aistear againn sa scoil anois agus beidh deis ag na leanaí Naíonán Bheaga agus Naíonán Mhóra an seomra seo a úsáid. Cuirfidh sé seo go mór …

Leigh Nios Mo