Fáilte Romhaibh Go Léir

Fearaimíd céad míle fáilte romhat go Gaelscoil Charraig Uí Leighin. Tá súil againn go dtabharfaidh an suíomh seo deis do leanaí, tuismitheoirí, iar scoláirí, múinteoirí agus pobal na scoile ó chian agus ó chóngar, tamall a chaitheamh linn agus sinn ag taisteal le chéile, go sona sásta ar thóir an eolais agus na foghlama.

Bí inár dteannta ar an dturas iontach seo.


Ré Nua i Stair na Gaelscoile 

Ar an séú lá fichead de mhí Lúnasa 2021 faoi theas deas ghrian na maidine, d’oscail an Príomhoide Séamus de Lóndra agus an Príomhoide  Feidhmeannach Siobhán Ní Chuana geataí na scoile nua den chéad uair. Ardaíodh bratach  na hÉireann agus brat na scoile.  Shiúil isteach páistí a bhí sceitimíneach agus bródúil agus gan dabht  beagán neirbhíseach. Gach aon pháiste ag súil leis an scoil nua a fheiscint agus bualadh lena múinteoir nua.

Scoil iontach, gheal, spásúil le ceithre sheomra fichead ranga agus deich seomra achmhainne, halla fada fairsing le stáitse, leabharlann, oifigí agus a thuilleadh nach iad anois againn, gan trácht ar spáis clóis agus páirce. Níl aon dabht ach gur “aoibhinn beatha an scoláire” i nGaelscoil Charraig Uí Leighin.

Caithfear buíochas a ghabháil le Boird Bainistíochta, foireann na scoile, coistí cairde, coiste forbartha, tógálaithe, altairí ,Bord Oilliúna Oideachais Chorcaí agus thar aon duine eile lenár n-iar Phríomhoide Bríd Úna as an bhfís a bhí aici le haghaidh na scoile nua agus an éacht oibre a rinne sí thar na blianta.

“Aoibhinn beatha an scoláire
Bhíos ag déanamh léinn
Is follas díbh, a dhaoine
Gur dó is aoibhne in Éirinn.”
(Ní fios cé chum, 17ú aois)

Nuacht is Déanaí

Tháinig Daidí na Nollag Chugainn!

Caithfidh go bhfuilimid ar an ‘Liosta Maith’ mar tháinig Daidí na Nollag chuig Gaelscoil Charraig Uí Leighin! Mar is gnáth, tháinig sé i gcarr na ngárdaí is labhair sé leis na paisti go leir ó Naíonáin Bheaga go Rang 6. Chomh maith le sin fuair gach uile páiste bronntanas seacláide uaidh! Go raibh míle maith agat Daidí na Nollag – tar ar ais arís!

Tháinig Daidí na Nollag Chugainn

Tháinig Daidí na Nollag Chugainn

Caithfidh go bhfuilimid ar an ‘Liosta Maith’ mar tháinig Daidí na Nollag chuig Gaelscoil Charraig Uí Leighin! Mar is gnáth, tháinig sé i gcarr na ngárdaí is labhair sé leis na paisti go leir ó Naíonáin Bheaga go Rang 6. …

Leigh Nios Mo

Ag Cur Plandaí

Ag Cur Plandaí

Maith sibh leanaí R.4 a bhí ag cur plandaí sna boinn rubair a thugamar linn ónseanscoil. Nach deas atá siad ag féachaint sa gháirdín nua.

Bleibíní Lus an Chromchinn

Bleibíní Lus an Chromchinn

Buíochas ó chroí le Bailte Slachtmhaire Charraig Uí Leighin as ucht bronntanas flaithiúil a thabhairt dúinn d`ár scoil nua.  Bhí leanaí na scoile gnóthach i rith Mí na Samhna ag cur 12kg de bleibíní lus an chromchinn. Maith sibh! Beimid …

Leigh Nios Mo