Tuismitheoirí / Parents

Coiste Cairde – Parents’ Association

Is grúpa de thuismitheoirí an Coiste Cairde a thugann tacaíocht iontach don scoil. Tagann an coiste le chéile go míosúil sa scoil.  Tá an coiste an-ghníomhach i saol laethúil na scoile ag eagrú imeachtaí difriúla m.sh Cóisir na Nollag, Lá Bí Folláin sa scoil agus ag eagrú imeachtaí shóisialta do thuismitheoirí.

Eagraíonn siad imeachtaí freisin le hairgead a bhailiú don scoil chomh maith.  Cuireann an coiste go mór le saol na scoile agus le hatmaisféar dearfach, comhoibritheach a chothú sa timpeallacht scoile.

The Parents’ Council is comprised of a group of parents who work together giving wonderful support to the school. They meet in the school on a monthly basis and are very active in organising school activities through out the year eg. the Christmas party, Healthy Eating Day. The Parents’ Council are also involved in fund-raising for the school and play a vital role in maintaining the positive, cooperative atmosphere that is so much a part of the Gaelscoil Charraig Uí Leighin.

Leabhrán Eolais

Clárú – Registration

Má tá suim agat sa ghaelscolaíocht nó má tá on cheist agat faoi Ghaelscoil Charraig Uí Leighin, cuir glaoch ar an scoil (021) 437 3399 nó cuir ríomh-phost chuig na scoil oifig@gaelscoilcul.ie  Eagrófar coinne leat láithreach. Beidh an-áthas orm labhairt leat agus an scoil a theaspáint duit.

If you are interested in sending your child to the gaelscoil and require further information, I would be delighted to meet you and show you the school in advance of enrolment. Please contact the office on (021) 437 3399 or by email oifig@gaelscoilcul.ie