Gní­omhaíochtaí / Activities

Tá na gníomhaíochtaí tar éis scoile (msh. rince gaelach, ficheall, leadóg srl.) go léir curtha ar ceal toisc na srianta Covid. Beidh siad ag ath-thosnú is gceann tamaillín.

The after-school activities such as Irish dancing, chess, tennis etc. have been postponed for the moment due to the Covid restrictions. These will resume shortly when the restrictions are lifted.