An Brat Gníomhach

Fáilte is fiche romhaibh chuig ár leathanach don Bhrat Ghníomhach!

I mbliana táimid ar thóir an Brat Gníomhach

Is scoil gníomhach muid cheanna féin agus tabharfaidh an Brat Gníomhach an deis dúinn é sin a cheiliúiradh. Glacann páistí na scoile páirt i réimse leathan spóirt cosúil le peil, iománaíocht, camógaíocht, leadóg, rince gaelach, snámh agus rothaíocht.

An sprioc atá againn i mbliana ná go mbeidh gach dalta in ann 60 nóiméad de ghníomhaíochtaí a dhéanamh gach aon lá!

Ar gCoiste Ghníomhaigh

Tá coiste ghníomhaigh bunaithe againn.


1. Corp Oideachas

Mar chuid den churaclam bunscoile tá 6 snáithe ann. Déanann na páistí 6 cinn acu i rith na bliana. Chomh luath is a mbeidh sé slán sábháilte arís, beidh paistí ó Rang X ag dul ag snámh.

  1. Lúthchleasaíocht,
  2. Damhsa,
  3. Gleacaíocht,
  4. Cluichí
  5. Gníomhaíochtaí lasmuigh agus gníomhaíochtaí eachtraíochta.
  6. Oiliúint uisce,

Tá an t-ádh dearg linn i nGaelscoil Charraig Uí Leighin go bhfuil áiseanna den chéad scoth againn. Tá dhá halla agus clós breá mhór againn. Bíonn 60 nóiméad gach seachtain corpoideachas ag na leanaí.

Spreagtar páistí de gach ábaltacht páirt a ghlacadh i ngach ceacht corpoideachais, agus chuaigh múinteoirí faoi oiliúint chuí le freastail ar gach riachtanas sa scoil.

Féach ar an bhfearais spóirt ar fad atá againn, nach iontach an radharc é!

2. Gníomhaíochtaí Fisicúla

Mórshúil Oíche Shamhna – Rinne an scoil go léir mórshiúl sa chlós le Oíche Shamhna a chéiliúradh!

Oscailt na scoile – An Dreoilín

Bhí lá iontach againn ag céiliúireadh oscailt an bhfoirgnimh nua. Féach ar an scoil ar fad ag déanamh damhsa an Dreoilín!

Sosanna Gníomhach

I mí Eanáir rinne gach rang sa scoil, ar a laghad sos ghluaiseachta amháin gach aon lá. Bí gníomhaíochtaí de gach sórt ar siúl againn.

Bhí sosanna spleodracha ar siúil, chuamar ar shiúlóid, bhíomar ag rith agus ag déanamh taifead ar ár gcuisle. Bhíomar ag damhsa agus ag forbairt na matáin sa seomra ranga agus mórthimpeall na scoile.

Seo Rang Naíonain Bheaga amuigh ar siúlóid le chéile.

Dúshlán Taistil Mór

3. Comhpháirtaíochtaí

Tuilleadh eolas le teacht

4. Seachtain Ghníomhach

Tuilleadh eolas le teacht