Bord Bainistíochta / Board of Management

Tá Bord Bainistíochta na scoile freagrach as bainistíocht a dhéanamh ar an scoil agus a chinntiú go bhfuil sí á riaradh agus ag feidhmiú go héifeachtach.  Tá ochtar ball ar an mBord: an príomhoide, múinteoir roghnaithe ag an bhfoireann, beirt thuismitheoir roghnaithe ag tuismitheoirí na scoile, beirt roghnaithe ag an bpátrún agus beirt ón bpobal áitiúil.

Tosnaíonn an lá scoile ar 8.50 r.n. gach lá. Críochnaíonn an gnáth lá scoile ar 2.30 i.n. Glactar le páistí ar scoil ó 8.40 r.n. ar aghaidh. Ní ghlacann an Bord Bainistíochta le aon fhreagracht as pháistí taobh amuigh de na hamanta thuas.

School begins each day at 8.50 am and the typical day finishes at 2.30 pm. The school will receive pupils from 8.40 am onwards. The Board of Management does not accept any responsibility for children on the school premises outside of the times noted above.

Baill den Bhord Bainistíochta  2019-2023

Cathaoirleach + roghnaithe ag an bpatrúnMajella Ní Chrualaoi
Roghnaithe ag an patrúnConor Kirwin
PríomhoideSéamus De Londra
Ball na foirneCaitríona Uí Liathain
Baill na dtuismitheoiríJohn Buyhan 
Trudy Caffrey
Baill an phobailMáire Uí Shúilleabháin
Syl Duane