Foireann / Staff

Príomh Oide: Séamus De Londra

Leas-Príomh Oide: Siobhán Ní Chuana

Príomhoide Cúnta: Seán Mac Cárthaigh

Naíonáin BheagaMary, Orla, Fay
Naíonáin MhóraJames, Saidhbh, Una Ní M
Rang a haonMáire B/Nóra, Emma, Gregg
Rang a dóAilíse, Cláir Nic C, Clár Ní S
Rang a tríThérese, Sinéad, Emer
Rang a ceathairRob, Aisling, Brian
Rang a cúigSinéad, Seán, Caoimhin
Rang a séDanny, Olivia, Ciara Nic G

Oideachas Speisialta:

 • Múinteoir Caitríona
 • Múinteoir Aoife
 • Múinteoir Jennifer
 • Múinteoir Máire / Elaine
 • Múinteoir Cláir Ní M 
 • Muinteoir Maria/Colette
 • Múinteoir Eibhlín
 • Múinteoir Úna P
 • Múinteoir Emma
 • Múinteoir Niamh/Aoife

Cuntóirí Riachtanais Speisialta sa scoil:

 • Eibhlín /Clodagh
 • Linda
 • Aoife
 • Clíona

Rúnaí:  Mary agus Caitríona

Feighlí: Billy agus Louise