Deontas ‘Digital Divide’ in úsáid sa Ghaelscoil

Deontas ‘Digital Divide’ in úsáid sa Ghaelscoil

Fuair an scoil deontas faoin scéim ‘Digital Divide’ ón Aontas Eorpach is d’usáideamar an t-airgead  chun áiseanna digiteacha a cheannach don scoil nua. Chaitheamar an t-airgead ar roinnt mhaith tionscnaimh teicneolaíochta, mar shampla: Is scoil an-fhorásach í Gaelscoil Charraig Uí …

Físeán Margadh na Nollag

Chuireamar cúpla grianghraif le chéile anseo chun blaisín do Mhargadh na Nollag a thabhairt daoibh. Bhí an-spórt againn ag ullmhú ár n-earraí Nollag is bhí se go hálainn bualadh leis na tuismitheoirí is iad amuigh ag ‘siopadóireacht’. Chun físeán do …

Margadh na Nollag

A leithéid do mhargadh! Chun an Nollaig a cheiliúradh i mbliana d’eagraidh an Ghaelscoil margadh álainn sa halla ag díol earraí na nollag agus féiríní. Chaith na páistí mí ag ullmhú na rudaí áille a bhí ar dhíol – stocaí …

Gaelscoil Lán de Cheol

Tá ‘buzz’ breá na Nollag timpeall na háite is páistí ag cleachtadh carúil i ngach áit. Bhí sé go hálainn ár bpáistí a fheichint sa chlós, bailithe le chéile as a stuaim féin chun ceol a sheinnt. Seisiún spontánach mar …

Blitz Peile – Cailíní Rang 3

Ghlac Rang 3 páirt i Blitz peile faoi dhíon Dé Luain 28ú Mí na Samhna. Chaitheamar cúpla lá roimh ré ag cleachtadh sa halla ag am lóin.   Ar an lá thaisteal 21 cháilín ar bhus go dtí halla  Ath  an …

Ag Obair Sa Gháirdín

Bhí leanaí na scoile ghóthach sa gháirdín le déanaí. Chuir R.4 crann cuilinn igcomhair Lá Náisiúnta na gCrann. Fuair an scoil bronntanas deas ó Tidy Towns, bleibíní lus an chromchinn agus cuireadh iad i dtimpeallacht na scoile. Beimid ag súil …

Comórtas Frithbhulaíochta

Tá Coiste Frithbhulaíochta an-ghnóthach ag an nGaelscoil. Tá múinteoirí, daltaí agus tuismitheoirí mar baill den choiste is bimid i gconaí ag obair le chéile chun a chinntiú nach mbíonn bulaíocht ar siúl ar scoil. Bhí comórtas ealaíne againn le linn …

Gaelscoil Charraig Ui Leighin…ABÚ

Dea-scéal ar fad! Bhí bua iontach ag na cailíní ón nGaelscoil i gcraobh Sciath na Scol (Roinn 1) i bPáirc Uí Chaoimh. Chuaigh gach uile pháiste ó Rang 3- Rang 6 ann chun féachaint ar foireann na scoile ag imirt …

Seachtain na hEolaíochta – STEAM

Bhí múinteoir Jamie thar n-ais linn an tseachtain seo agus bhí sé ag dul timpeall go dtí na ranganna le haghaidh Seachtain na hEolaiochta. Bhí na páistí ag foghlaim conas codáil a dhéanamh ag usáid ‘Scratch’ ar na hIPads. Chomh …

An Poc ar Buile!

Tháinig ár ngabhair ar ais ar cuairt chugainn is fuair an scoil go léir seans bualadh leo amuigh sa pháirc. Tháinig siad le Billy, an tAoire, is bhí na céadta cheist againn mar gheall orthu. D’fhoghlamar an-chuid faoi gabhair is …