Tháinig Daidí na Nollag Chugainn

Tháinig Daidí na Nollag Chugainn

Caithfidh go bhfuilimid ar an ‘Liosta Maith’ mar tháinig Daidí na Nollag chuig Gaelscoil Charraig Uí Leighin! Mar is gnáth, tháinig sé i gcarr na ngárdaí is labhair sé leis na paisti go leir ó Naíonáin Bheaga go Rang 6. …

Leigh Nios Mo

Ag Cur Plandaí

Maith sibh leanaí R.4 a bhí ag cur plandaí sna boinn rubair a thugamar linn ónseanscoil. Nach deas atá siad ag féachaint sa gháirdín nua.

Bleibíní Lus an Chromchinn

Buíochas ó chroí le Bailte Slachtmhaire Charraig Uí Leighin as ucht bronntanas flaithiúil a thabhairt dúinn d`ár scoil nua.  Bhí leanaí na scoile gnóthach i rith Mí na Samhna ag cur 12kg de bleibíní lus an chromchinn. Maith sibh! Beimid …

Leigh Nios Mo

Turas Samhalta don Scoil Nua – Virtual Tour of New School

Tá an scoil nua DOCHREIDTE! Ach, toisc Covid, ní raibh aon cuairteoirí ábalta teacht isteach chun é a fheiscint. Mar sin, táimid tar éis Turas Samhalta- Virtual Tour a chur le chéile chun é a thaispeáint daoibh. Brúigh ar an ‘Post’ seo is bain taitneamh as!

Oíche Shamhna sa Ghaelscoil

Bhí an-lá againn sa Ghaelscoil ag ceiliúradh Oíche Shamhna. Bhí gach rang ó Naíonáin Bheag go Rang 6 gléasta suas i gcultacha scanrúile. Baineadh geit uafásach as na muinteoirí go léir is ba bheag nár thit an príomhoide i laige …

Leigh Nios Mo

Ó is maith liom dul ar scoil

Chuireamar fàilte mhòr roimh na naìonàn nua a thosaigh linn le dèanaì.Tà siad ag baint ard taitneamh as na laethanta sona, spraoiùl sa Ghaelscoil agus ag foghlaim alàn idir spòrt, ceol agus an Ghaeilge gan dabht!! Guìmid gach rath orthu anois …

Leigh Nios Mo

Fáilte chuig an scoil nua!

Ní chreidimid go bhfuil scoil álainn nua againn anseo i gCarraig Uí Leighin. Bhogamar isteach ag tús Mí Mheán Fomhair is tá gach uile duine sa scoil chomh sásta le rí. Tá an foirgneamh go hálainn ar fad, le seomraí …

Leigh Nios Mo

Lá Náisiúnta na gCrann

A chairde, fuaireamar Crann Sílíní Fiáin, Wild Cherry sapling ón Tree Council of Ireland i gcomhair Lá náisiúnta na gCrann i mbliana. Tá a thuilleadh eolais ar fáil faoi ar an suíomh www.treeday.ie.Buiochas le cailíní ó Rang 2 a chuir an …

Leigh Nios Mo