Díospóireacht Scoile

Díospóireacht Scoile

Bhí an-díospóireacht idir R5 agus R6 le linn Seachtain na Gaeilge. D’oibrigh na fóirne go dian roimh dul ar an stáitse is bhí argóint fíochmhar eatarthu, le pointí láidre déanta ag an dá fhoireann. Bhí gaeilge álainn á labhairt ag …

Grúpa ‘Scór’ i gCraobh an Chontae

Tá grúpa cheoil ón nGaelscoil ag glacadh páirt sa chomórtas Scór faoi láthair. D’éirigh leo áit a fháil i gCraobh an Chontae is sheinn siad don scoil go léir mar cuid do Sheachtain na Gaeilge. Bhí siad thar barr is bhaineamar …

Seachtain na Gaeilge: An Céilí Mór

Is aoibhinn linn rince i nGaelscoil Charraig Uí Leighin is bhí an-spórt is spraoi againn sa hall ag an gCéilí Mór i rith Seachtain na Gaeilge. Bhailigh na ranganna go léir sa halla chun na rincí traidisiúnta a dhéanamh le …

Údar i nGaelscoil Charraig Uí Leighin

Labhair E.R.Murray  a scríobh ‘The Nine Lives Trilogy’ le Rang 3 le linn Seachtain na Leabhair.  D’inis sí dúinn faoin a cúlra agus cá bhfaigheann sí an inspioráid do na scéalta. Léigh Elin agus Aisling dán a scríobhadar di. Thaitin sé …

Seachtain na Gaeilge (SNAG)2023

Tá Seachtain na Gaeilge faoi lán seoil I nGaelscoil Charraig Uí Leighin. Tá seachtain do-chreidte pleanáilte againn le caint, ceol agus craic. Beidh John Spillane ag teacht arís ag canadh linn sa hall is beidh Tráth na gCeist SNAG gan …

Lá Domhanda na Leabhar ’23

An bhfuil aon lá níos fearr ar scoil ná Lá Domhanda na Leabhar? I nGaelscoil Charraig Uí Leighin is lá ollmhór é! Mar is gnáth, bhí an-spórt againn á cheiliúradh i mbliana: Is aoibhinn linn leabhair sa scoil seo agus …

Ceoldráma Cochaillín Dearg

Chuir ‘Cois Laoi Productions’ an ceoldráma ‘Cochaillín Dearg’ i láthair do Naíonáin Bheag, Naíonáin Mhóra, Rang 1 agus Rang 2 maidin Dé Máirt. Chaitheamar maidin den scoth ag canadh agus ag gáire in éineacht le Cochaillín Dearg, an Mac Tíre, …

Deontas ‘Digital Divide’ in úsáid sa Ghaelscoil

Fuair an scoil deontas faoin scéim ‘Digital Divide’ ón Aontas Eorpach is d’usáideamar an t-airgead  chun áiseanna digiteacha a cheannach don scoil nua. Chaitheamar an t-airgead ar roinnt mhaith tionscnaimh teicneolaíochta, mar shampla: Is scoil an-fhorásach í Gaelscoil Charraig Uí …

Físeán Margadh na Nollag

Chuireamar cúpla grianghraif le chéile anseo chun blaisín do Mhargadh na Nollag a thabhairt daoibh. Bhí an-spórt againn ag ullmhú ár n-earraí Nollag is bhí se go hálainn bualadh leis na tuismitheoirí is iad amuigh ag ‘siopadóireacht’. Chun físeán do …