Nuacht / News

Deontas ‘Digital Divide’ in úsáid sa Ghaelscoil

Fuair an scoil deontas faoin scéim ‘Digital Divide’ ón Aontas Eorpach is d’usáideamar an t-airgead  chun áiseanna digiteacha a cheannach don scoil nua. Chaitheamar an t-airgead ar roinnt mhaith tionscnaimh teicneolaíochta, mar shampla:

  • Cúrsaí traeneála don fhoireann faoi na ‘Meáin Dhigiteacha’
  • Aiseanna digiteacha chun scannáin scoile a dhéanamh leis na daltaí : tripods, soilse, green screens
  • Tionscnamh ‘Meáin Dhigiteacha’ déanta ag rang 3-6  – ag  taifead agallaimh is ag déanamh físeáin ar ipads le trealamh digiteach
  • Ipadanna scoile le tralaí lochtú agus balliúchán Chromebooks chun scileanna literacht dhigiteach a mhuineadh tríd na scoile

Is scoil an-fhorásach í Gaelscoil Charraig Uí Leighin ó thaobh an teicneolacht de, is tá pleananna iontacha againn I gcónaí chun cursaí STEAM a chur chun cinn sna ranganna go léir